Levosize

Nişastanın oksitleyici ajan ile reaksiyona sokulması ile elde edilen modifiye nişastadır.

  Min Max
%R - 13
pH 5,5 7,5
Viskozite (cp)    
LEVOSİZE 50 35 45
LEVOSİZE 200 55 65
LEVOSİZE 250 65 75
LEVOSİZE 300 75 85

Kullanım Alanı

Kağıt üretimi

Tekstil

 

Kullanıldığı Ürüne Sağladığı Faydalar

 

Kağıdın patlama, yırtılma ve bükme dayanımı artırarak daha mukavemetli olmasını sağlar

Kağıt yüzeyinin pürüzsüz olmasını sağlar, baskı kalitesini artırır.

İplik mukavemetini artırır, dokumada kopmayı azaltır.

Dokuma esnasında tozumayı azaltır