ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Ülkemizin enerji alanında kıt kaynaklara sahip olmasından yola çıkarak, enerji sektörünün bir piyasa oyuncusu olmamız nedeniyle,

TEZKİM Tarımsal Kimya A.Ş. ve TAT Nişasta San. ve Tic. A.Ş. olarak,

  • Enerjiyi etkin kullanıp doğayı ve çevreyi korumayı,
  • Enerji yönetim sistemini; sistematik, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı,
  • Enerji yönetim sistemi hedef ve amaçlarına ulaşmak adına, enerji verimliliği faaliyetlerini destekleyip gerekli olan beşeri ve mali kaynakları sağlamayı ve belirli periyotlarda bu hedefleri kontrol etmeyi,
  • Enerji performansını sürekli iyileştirebilmek için güncel teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve iyileştirmelere yönelik olası tasarımları destekleyerek uygulamayı,
  • Tüm çalışanlarımıza enerji yönetim sisteminin bir parçası olmaları ve bu konudaki farkındalığı arttırmak adına gerekli eğitimleri sağlamayı,
  • İlgili tüm yasal şartlara, ilgili tarafların şartlarına ve mevzuatlara uyarak sistemin sürdürebilirliğini sağlamayı,
  • Ürün ve hizmet satınalımlarında verimliliğin yüksek olanlarının desteklenmesini, enerji dostu ekipmanların tedariğini sağlamayı taahhüt ederiz.

CEO