ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

TEZKİM Tarımsal Kimya A.Ş. ve TAT Nişasta San. ve Tic. A.Ş. olarak,

  • Sorumluluğunda olan tüm yasal ve düzenleyici şartlara uymayı,
  • Müşteri beklentilerini karşılayarak, memnuniyetini en üst seviyede tutmayı,
  • Hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları sağlayarak verimliliği arttırmayı,
  • Olası İSG ve çevre tehlikelerini ortadan kaldırmayı veya risklerini azaltmayı,
  • Tüm çalışanlarda kalite bilincini oluşturarak yönetim sistemlerini sürekli iyileştirmeyi,
  • Engelli çalışanların hak ve özgürlüklüklerini destekleyici her türlü girişimde bulunmayı
  • Gelişen teknolojiyi kullanarak kuruluşun karlılığını arttırmayı,
  • Çalışanlarına; haklarınının korunduğu, güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamayı,
  • Doğal çevreyi koruyarak insana ve çevreye saygılı olmayı, ülke ekonomisine katkıda bulunan örnek bir kuruluş olmayı,
  • Güçlü finansal yapısı, aile gibi çalışma ortamıyla çalışan memnuniyetini en üstte tutmayı, çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamayı,

Tüm çalışanların yetkinliklerini arttırmak için gerekli eğitimleri vermeyi, çalışan motivasyonunu arttırmayı taahhüt ederiz.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    CEO