GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

      TAT Nişasta San. ve Tic. A.Ş olarak,

 • Belirlenmiş olan tüm yerel ve ulusararası standartlara, mevzuatlara ve diğer şartlara uymayı,
 • Hammadde girişinden nihai ürüne kadar olan proseslerde, insan sağlığını tehdit edebilecek hata ve tehlikeleri ortadan kaldıracak sistemi kurmayı, sürdürmeyi ve belirli aralıklarla gözden geçirmeyi,
 • Müşterilerin beklentilerini ve taleplerini gıda güvenliği şartlarını göz önünde bulundurarak karşılamayı,
 • Her defasında ürün güvenliğini sağlayarak yüksek kalitede ürünler sunmayı,
 • Üretimi; hijyenik ortam ve koşullarda, belli hedefler çerçevesinde gerçekleştirmeyi,
 • Hammaddeden ürün satışına kadar olan gıda zincirinin her kademesindeki personelleri gıda güvenliği yönetim sisteminden sorumlu tutmayı, tesis emniyeti ve gıda savunması hakkında personelini bilgilendirmesi ve bilinçlendirmesi yönünde sürekli eğitim faaliyetlerinde bulunmayı, çalışanlara gıda güvenliği kültürünü benimsetmeyi ve uygulatmayı,
 • Üretim tesisindeki fonksiyonel ve ileri teknolojilerle donatılmış kaynakları en verimli şekilde kullanarak üretim yapmayı,
 • Gıda güvenliği yönetim sistemini en etkin yöntemlerle izleyip, ölçülebilir hedeflerle belirli periyotlarda gözden geçirmeyi,
 • Üretim girdisi olarak taklitli veya tağşişli maddeler kullanmamayı,  ürünlerimizde ise taklit ya da tağşişe başvurmamayı,
 • Tüm ilgili taraflara yapılan beyanların yasal ve doğru olmasını sağlamayı,
 • İç ve dış iletişim dahil gerekli olan tüm kaynakları sağlayarak mevcut gıda güvenliği yönetim sistemini, gıda güvenliğini ve kalite kültürünü sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                       GENEL MÜDÜR