YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ

Müşterilerimizin güvenini ve memnuniyetini sağlayacak yüksek kaliteli güvenilir ürünler sunmak ana prensibimizdir. Bu doğrultuda, nişasta bazlı ürünler üretim tesislerimizde nitelikli, fonksiyonel ve ileri teknolojilerle kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak üretim yaparız.

Ürün güvenirliği ve kalitesini,

  • Yasal ve düzenleyici şartları,
  • İş sağlığı ve güvenliğini,
  • Çevreye olan saygımızı,
  • Çalışanlarımızın sosyal haklarını ön planda tutarak müşteri

memnuniyetini sağlarız.

Yönetim sistemlerimizi, en etkin yöntemlerle izleyip değerlendirdiğimiz ölçülebilir hedeflerimizle ve gereken eğitimi sağladığımız çalışanlarımızın katkılarıyla sürekli iyileştiririz. Etik yönetim anlayışımız ile şirketimizi başarılı ve sürdürülebilir kılarız.