YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ
Müşterilerimizin güvenini ve memnuniyetini sağlayacak yüksek kaliteli güvenilir ürünler sunmak ana prensibimizdir.
Bu doğrultuda, nişasta bazlı ürünler üretim tesislerimizde nitelikli, fonksiyonel ve ileri teknolojilerle kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak üretim yaparız.

 

  • Ürün güvenliği ve kalitesini,

  • Yasal ve düzenleyici şartları,

  • İş sağlığı ve güvenliğini,

  • Çevreye olan saygımızı,

  • Paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini,

  • İç ve dış iletişimimizi,

  • Çalışanlarımızın sosyal haklarını,

  • Müşterilerimizin talep ve beklentilerinin karşılanmasını ön planda
    tutarak müşteri memnuniyetini sağlarız.

Yönetim sistemlerimizi, en etkin yöntemlerle izleyip değerlendirdiğimiz ölçülebilir hedeflerimizle ve gereken eğitimi sağladığımız çalışanlarımızın katkılarıyla sürekli iyileştiririz.
Etik yönetim anlayışımız ile şirketimizi başarılı ve sürdürülebilir kılarız.